Reviews van deze auteur

Rompslomp is heel gebruiksvriendelijk

Review over Rompslomp

Het online boekhoudprogramma Rompslomp is heel gebruiksvriendelijk, zo kan je met Rompslomp makkelijk de gegevens van jouw klanten opslaan. Je kan je winst & verliesrekening online bekijken en tevens ook uw balans. Er worden ook automatische berekening van de afschrijving voor u gedaan.

Sterke punten
Winst & verliesrekening online bekijken en tevens ook uw balans

Zwakke punten
Geen

reacties: