Reviews van deze auteur

Computer Boekhouden

Tijdens mijn opleiding heb ik boekhouden moeten specialiceren in mijn studierichting, hierdoor moest ik een computer cursus volgen en heb ik thuis niet kunnen oefenen zoals andere programmas tekoop zijn en men het installeerd op zijns laptop om een idee of tenminste als student om het examen haalbaar te maken; waarom wordt het boekhouden programma niet verkocht om informatie te verschaffen van computer boekhouden en bijhouden tot men een werk vindt?

Zwakke punten
computer boekhouden programma's alleen voor bedrijven