Reviews van deze auteur

Myfinance is helder in gebruik

Review over Myfinance

Als er één ding is dat Myfinance nastreeft, is het helderheid van gebruik. Het is ook uitermate goed gelukt. Dat betekent dat het vooral voor beginnende zzp?ers, die het misschien moeilijk vinden om hun boekhouding in te richten en bij te houden, een erg aantrekkelijk programma is. Het design van het programma is overzichtelijk.

Sterke punten
aantrekkelijk en makkelijk

reacties: